Stort intresse för workshop om hållbar samhällsplanering | Byggföretagen

Stort intresse för workshop om hållbar samhällsplanering

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier, som den 13 mars håller i en workshop inom ramen för Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045.

Publicerad:

Vem är på plats?

Intresset är jättestort, vilket naturligtvis är väldigt roligt! Cirka 70 personer kommer vara på plats för att diskutera vägen framåt mot en klimatneutral och hållbar bygg- och anläggningssektor. Alla delar i kedjan är representerade; arkitekter, konsulter, entreprenörer, fastighetsägare, kommuner, leverantörer samt ett antal organisationer. Det är en stor bredd och vi kommer att få intressanta diskussioner om möjligheterna i hela byggprocessen.

Vilka frågor kommer att vara i fokus?

Denna gången har vi temat ”Hållbar samhällsplanering” vilket anspelar på en frågeställning som kom fram tydligt vid workshopen i september 2018. Då pratade vi en hel del om vikten av att få med klimat- och hållbarhetskrav tidigt i processen. Vi har många intressanta föredragshållare som kommer prata om hur man ställer krav tidigt i processen, att energieffektivisera i befintligt bestånd, återbruk, ekosystemtjänster med mera. På eftermiddagen är det dags för workshop och diskussion om vilka frågor vi ska fokusera på för att få med klimat- och hållbarhetsfrågor tidigt i processen.

Hur fortskrider arbetet med färdplanen under året? 

Vi har kommit igång med arbetet ordentligt nu och startar två projekt tidigt under våren. Ett handlar om en vägledning för företag hur man samlar in parametrar för att kunna mäta och följa upp sina utsläpp. Detta är kopplat till ett av målen i färdplanen – att under 2020-2022 mäta sin utsläpp samt sätta klimatmål för sin verksamhet. Det andra projektet handlar om hållbar upphandling och uppföljning, något som många i branschen efterfrågar bättre processer och arbetsmetoder för. I båda projekten kommer vi ha referensgrupper med medlemmar från färdplansgruppen. Vi har också inlett en dialog med banker och finansiärer för att hitta lösningar för grön finansiering.