Beslut om verksamhetsövergång | Byggföretagen

Beslut om verksamhetsövergång

Under Stockholms Byggmästareförenings årsmöte torsdagen den 4 april 2019 var medlemsföretagen enhälliga i beslutet om att teckna nytt Samarbetsavtal och Avtal om verksamhetsöverlåtelse mellan Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Publicerad:

Under Stockholms Byggmästareförenings årsmöte torsdagen den 4 april 2019 var medlemsföretagen enhälliga i beslutet om att teckna nytt Samarbetsavtal och Avtal om verksamhetsöverlåtelse mellan Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

De nya avtalen träder i kraft den 1 maj 2019. Detta är ett led i arbetet för att skapa mer medlemsnytta för alla medlemsföretag med ökad tydlighet och mer påverkansmöjligheter i frågor som är viktiga för hela byggbranschen.

Cirka 130 medarbetare från medlemsföretagen deltog under årsmötet och de närvarande medlemmarna beslutade sedan enhälligt att teckna de båda avtalen med Sveriges Byggindustrier. De nya avtalen tecknades på plats i samband med årsmötet.

Avtalet innebär att kursverksamheten, BF9K, entreprenadjuridik, administration och stödfunktioner går över till Sveriges Byggindustrier. Verksamhet som kvarstår hos Byggmästareföreningen är utskottsverksamheten, fastighetsförvaltning, Byggmästare Eric Forss’ stipendiestiftelse, särskilda projekt som exempelvis Fair Play Bygg, Centrum för Byggeffektivitet och Samhällsbyggnadslänken.

Frågor och svar kan du läsa allt du behöver veta om de nya avtalen.