Brandfarliga Arbeten – ny utbildning för alla brandfarliga arbeten | Byggföretagen

Brandfarliga Arbeten – ny utbildning för alla brandfarliga arbeten

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har tillsammans tagit fram en ny utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och på så sätt finns nu ett alternativ till Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”.

Publicerad:

d47a9ffa-fb5a-49ad-b495-5d3623f52008.jpg

I många branscher förekommer tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. De som utför dessa arbeten där det finns risk för brand måste gå en utbildning för attfå det tillstånd som krävs.

– Många av SVEBRAs medlemmar har önskat en utbildning som tar hänsyn till de unika förhållanden som finns i olika branscher. Därför har vi i samarbete med flera organisationer tagit fram Brandfarliga Arbeten, förklarar Lukas Svärd, VD för SVEBRA utbildning AB.

Brandfarliga Arbeten har tagit hjälp av flera experter på området för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs för att certifikat ska kunna utfärdas enligt försäkringsbolagens villkor.

– Väldigt länge har det bara funnits en anordnare av denna typ av utbildning, men brandfarliga arbeten är mer än heta arbeten. Jag är glad vi kan ge alla yrkesverksamma en utbildning som är anpassad för deras arbetsförhållanden, säger Lukas Svärd.

De första utbildningarna i Brandfarliga Arbeten kommer att ges i augusti för instruktörer och de yrkesverksamma som behöver certifikatet.

För mer information:

Lukas Svärd, VD för SVEBRA utbildning AB, 08-98 11 12

www.brandfarligaarbeten.com

 

Brandfarliga Arbeten är framtagen av Svebra och Sveriges Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta experter på området. Utbildningen är uppbyggd enligt ”train the trainer-koncept” där Svebra och Sveriges Byggindustrier utbildar huvudinstruktörer och skriver avtal med arrangörer. Arrangörerna utbildar sedan de som i sitt yrke behöver certifikat för att utföra arbeten brandsäkert.