Chefekonomen: Därför sjunker bostadsbyggandet | Byggföretagen

Chefekonomen: Därför sjunker bostadsbyggandet

Hallå där! Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, som precis tagit fram och lanserat en ny konjunkturprognos över bygginvesteringarna 2019 och 2020.

Publicerad:

Hur mår svensk ekonomi?

Svensk ekonomi mår i grund och botten rätt bra men det finns några områden med omfattande strukturella reformbehov. Ett av dessa är bostadsmarknaden som i stora delar fungerar väldigt dåligt. Sen går svensk ekonomi just nu in i en tydlig konjunkturförsvagning, vilket såklart påverkar hälsotillståndet negativt. Även här spelar bostadsmarknaden en avgörande roll.

Varför fortsätter bostadsbyggandet att sjunka?

De senaste åren har förutsättningarna för ökat bostadsbyggande varit mycket gynnsamma, vilket har lett till att bostadsbyggandet ökat till de högsta nivåerna på flera decennier. Antal sysselsatta i ekonomin har ökat och i takt med detta även hushållens disponibla inkomster, samtidigt som räntorna har sjunkit successivt till rekordlåga nivåer. Dessutom har befolkningsutvecklingen varit ovanligt stark. Det vi ser nu är att dessa faktorer inte längre är tillräckliga för att hålla uppe efterfrågan. Detta eftersom de negativa effekterna av de mycket omfattande kreditregleringarna slår igenom med full kraft. Det är många hushåll som inte längre ges möjlighet att förverkliga sin dröm om att få flytta in i en bostad de själva äger. Sammantaget betyder det att den faktiska efterfrågan på nya bostäder minskar och då sjunker också byggandet.

Vilka reformer krävs för att bibehålla en hög och jämn byggtakt?  

Det krävs ett samlat grepp med en rad åtgärder – enstaka punktinsatser ger ingen märkbar effekt. De kreditrestriktioner som staplats ovanpå varandra måste ses över. I ett första steg borde exempelvis undantagsregler för förstagångsköpare införas, i syfte att sänka trösklarna för dem som ska in på bostadsmarknaden. Förändrad fastighetsavgift i kombination med sänkt reavinstskatt samt en friare hyressättning i hela beståndet är åtgärder som behövs för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, vilket också skulle underlätta för att upprätthålla en hög och jämn byggtakt.