”Det som förvånar är allt som saknas i budgeten” | Byggföretagen

”Det som förvånar är allt som saknas i budgeten”

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, som tagit del av regeringens vårbudget.

Publicerad:

Vilket är ditt första intryck av budgeten? 

Innehållet är ganska förväntat om man ser till 73-punktsprogrammet. Det som förvånar är allt som saknas i budgeten. Här tänker jag främst på finansieringen av de stora satsningar på infrastrukturen som utlovats och på reformer som skulle öka ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Utan sådana ser jag inte hur vi ska kunna rusta Sverige för 11 miljoner invånare och vända det vikande bostadsbyggandet.

Hur påverkar ett minskat bostadsbyggande reformutrymmet?

En kylslagen byggkonjunktur påverkar alla närliggande sektorer och bidrar till att hela industrin bromsar in. Investeringarna minskar och ekonomin mattas av. Det ger lägre intäkter till staten. Konjunkturinstitutet bekräftar den här bilden och utrymmet för ofinansierade reformer bedöms vara obefintligt. Varje satsning regeringen gör måste därför motsvaras av indragningar på andra områden – om överskottsmålet ska respekteras.

Vilka reformer borde finansminister Magdalena Andersson prioritera?

Det behövs en hög och jämn byggtakt. Dels för att lösa bostadskrisen, dels för att staga upp svensk ekonomi, tillväxt och reformutrymme. Regeringens främsta fokus borde vara att öka möjligheten att efterfråga en egen bostad. Ta bort det skärpta amorteringskravet och uppmuntra bankerna att införa en mer verklighetsnära stressränta vid bolån!