Positiv respons viktigast för en god säkerhetskultur | Byggföretagen

Positiv respons viktigast för en god säkerhetskultur

Lars-Erik Jonasson, arbetsmiljörådgivare, Sveriges Byggindustrier Region Väst svarar på tre snabba frågor Inför säkerhetsdagen i Göteborg 29 april.

Publicerad:

Temat för årets konferens är säkerhetskultur, vad är det?

En god säkerhetskultur bygger på tre pelare. Regler, förståelse och Beteende. Alla accepterar regler och förstår varför de finns. Men när det kommer till beteende så brister det.
Inför en mindre uppgift kan det hända på en arbetsplats, där det råder en sämre säkerhetskultur, att man struntar i säkerhetsföreskrifter, för att ”det här går snabbt”, eller ”hjälmen är inte så viktig”.
Beteende, attityder och inställning skapar en kultur på arbetsplatsen.
Därför är det här temat så viktigt. Vi har engagerat Psykologpartner för att hålla i föredrag och workshop i hur man skapar en god säkerhetskultur.

Vad är den största utmaningen med att få en god säkerhetskultur?

Det är att alla, verkligen alla, ska följa de regler som finns, och det är VD:n som visar vägen.
Även om en del arbetare slarvar är det ledningens ansvar. Upprepade brott mot säkerhetsföreskrifter måste få konsekvenser.

Vilken är den effektivaste åtgärden för att skapa en förbättring?

Positiv respons. För att förändra och förbättra en kultur måste de i arbetsledande ställning uppmuntra till ett bra beteende. Forskningen visar att det är mer effektivt att arbetsledaren är positiv och berömmer de som gör rätt istället för att anta en negativ och klagande inställning mot de som gör fel.