Byggmässa ökar söktrycket till Bygg- och anläggningsprogrammet | Byggföretagen

Byggmässa ökar söktrycket till Bygg- och anläggningsprogrammet

Av de sökande till Bråvallagymnasiets yrkesprogram Bygg- och anläggning är 20% tjejer. Rikssnittet är 8%. Byggmässan, där gymnasieelever inspirerar högstadielever, är troligtvis en starkt bidragande faktor.

Publicerad:

För tredje året i rad arrangerar Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) en Byggmässa i Bråvalla (20-23 maj). Initiativet togs av Jan Malmberg, lokalchef för Sveriges Byggindustrier i Norrköping, som tyckte att något behövdes göras eftersom det råder en stor kompetensbrist och efterfrågan av yrkeskompetensen bland medlemsföretag i regionen.

Enligt Jan Malmberg behöver vi öka mångfalden i byggbranschen. Alla är lika välkomna. Att söktrycket har ökat markant bland tjejer är en positiv trend som uppstod i samband med att Byggmässan startades 2017. Byggmässan är en modern och alternativ studievägledning, där eleverna på ett roligt sätt erbjuds att prova på aktiviteter kopplade till olika yrkesinriktningar. Det kan vara en bidragande faktor till att söktrycket har ökat kraftigt på senare år, tror Jan Malmberg.

Byggmässan är även ett exempel på god samverkan i regionen, där aktörer från bland annat kommunen, Handelskammaren, Trafikverket och Sveriges Byggindustriers medlemmar har bidragit till att möjliggöra eventet.