Det här hände på årets byggstämma | Byggföretagen

Det här hände på årets byggstämma

Närmare 200 personer samlades i Umeå för Byggstämman 2019. På dagordningen stod både formella beslut om organisationens verksamhet, men också en diskussion om hur vi tillsammans går vidare för att skapa sund konkurrens i branschen.

Publicerad:

Fem beslut som fattades på stämman:

  • Carin Stoeckmann, Byggmästar´n i Skåne AB, utsågs till ny ordförande
  • Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB, valdes till ny vice ordförande
  • avgiften år 2020 fastställs till 0,45 procent av den totala lönesumman upp till en lönesumma på 50 mkr och 0,40 procent av lönesumman därutöver.
  • minsta avgift år 2020 ska vara 6.000 kr.
  • inträdesavgiften för nya medlemmar ska vara 4.000 kr. 

Sund konkurrens 

Under eftermiddagen presenterades även resultat från det breda samtal om sund konkurrens som Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads genomfört under vintern. Framförallt är det tre huvudområden som pekas ut för att sund konkurrens ska uppnås:

  1. Tydligare lagar och regler. Samhället måste ställa både hårdare och rimligare krav vid upphandlingar.
  2. Stärkt kultur. Branschen behöver kompetensutvecklas, lagar och regler behöver bli lättare att följa.
  3. Bättre kontroll och uppföljning. Myndigheter måste satsa betydligt mer på effektiv och samordnad kontroll, uppföljning och sanktioner.

Sammantaget har över 275 workshops genomförts med närmare 2.000 deltagare – från styrelsenivå till lokala arbetsgrupper hos våra medlemsföretag, fackliga organisationer, beställare och byggherrar, men även leverantörer, myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Till sommaren kommer Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads och ytterligare en rad aktörer att presentera en gemensam nationell strategi för att skapa sund konkurrens. Vi kommer även att arrangera regionala framdriftsmöten till hösten för att för att förverkliga strategin i hela landet.