Så förbättras medlemsservicen | Byggföretagen

Så förbättras medlemsservicen

Hallå där, Anders Olsson, som just nu driver ett stort digitaliseringsprojekt med syfte att ge bättre medlemsnytta.

Publicerad:

Vad innebär digitaliseringsprojektet?

Det är samlingsnamnet för en mängd initiativ vi satt igång för att ge oss bättre förutsättningar till en mer modern och ändamålsenlig digital leverans av den information och de tjänster vi erbjuder till alla våra medlemmar. Initiativet startades upp i form av en större förstudie hösten 2018, där vi bland annat gick ut till alla våra medlemsföretag för att bättre förstå behov och förväntningar kring vilken information och vilka digitala tjänster som ger mest nytta. Med utgångspunkt från denna förstudie är nu vårt digitaliseringsprojekt igång.

Vilket resultat kommer medlemsföretagen att märka?

Att det kommer bli väldigt mycket enklare att dra nytta av allt som ingår i medlemskapet. Vår digitala vision uttrycker att ”Det skall vara överraskande enkelt att få svar på de frågor jag har som arbetsgivare och företagare inom byggbranschen”. Det kan handla om svar på verksamhetsrelaterade praktiska frågor kopplat till arbetsgivaransvaret eller möjligheten att dra nytta av alla de standardmallar för branschen vi tagit fram. Sedan kommer vi säkerställa att det helt enkelt blir lättare att använda våra webbplatser. Med en (1) inloggning för alla våra webbplatser, med ett ’Mina sidor’ där jag som användare får information som är anpassad för just mig samt förstås en sökfunktion som blir relevant och träffsäker.

När är det klart?

Min inställning är att man aldrig blir riktigt klar, utan allt handlar om att över tiden leverera det som våra medlemsföretag har mest nytta av. Dock har projektet initialt en ambition att i grunden erbjuda något helt annat än vad som nu erbjuds, vilket innebär att vi kommer ha en del riktigt skarpa nya lanseringar. 

Den första stora lanseringen blir en webbplats för den nya, sammanslagna kursverksamheten, Byggbranschens Utbildningscenter (se mer kring detta på buc.se). Denna är planerad att äga rum 1:a september i år.

Den stora finalen blir sedan en helt ny huvudwebbplats (ersätter nuvarande www.sverigesbyggindustrier.se), som vi räknar med att kunna lansera inför avtalsförhandlingarna drar igång i början på nästa år. Samtidigt med lansering av ny huvudwebbplats kommer vi erbjuda en digital Arbetsgivarguide, ett verktyg för våra medlemsföretag att enklare förstå och praktiskt tillämpa våra kollektivavtal.

Därefter kommer vi förstås arbeta vidare att ständigt förbättra dessa webbplatser och erbjuda nya, smarta digitala tjänster.