Så skyddar du dig mot byggstölderna | Byggföretagen

Så skyddar du dig mot byggstölderna

Sedan 2013 har antalet anmälda inbrottsstölder i byggbodar ökat med 60 procent, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Ett företag som ligger i framkant med att förebygga stölder är Peab, vi har intervjuat deras koncernsäkerhetschef Peter Martin.

Publicerad:

Hur stort problem är stölder på byggarbetsplatser?

– Det är ett stort problem, både på bygg- och anläggningssidan. Det är inte en fråga om man drabbas utan när. Stölderna generar även merkostnader, såsom förseningar, med minskade marginaler som följd. Arbetsplatser i områden med god infrastruktur, exempelvis i närheten av stora vägar eller hamnar, är mer utsatta eftersom det är lättare att transportera bort stöldgodset. Förmodligen finns det ett stort mörkertal eftersom få anmäler byggstölder på grund av höga självrisker och låg uppklarningsfrekvens.

Hur arbetar ni för att förebygga stölder?

– Vi har tagit fram ett stöldskyddskoncept för våra arbetsplatser tillsammans med Lambertsson. Åtgärderna varierar beroende på projektets förutsättningar men det rör sig bland annat om elektroniska lås och passersystem genom ID06, kameraövervakning samt DNA-märkning av alla handverktyg. DNA-märkt stöldgods kan efterlysas via en internationell databas och är därför inte lika eftertraktat. Dessutom samarbetar vi med polisen, Sveriges Byggindustrier, Larmtjänst och försäkringsbolag.

– Vi har också utvecklat ett eget system, PoFa (polis och försäkringsanmälan), som innebär att alla stölder anmäls till polis och försäkringsbolag samtidigt direkt på arbetsplatsen. Det är viktigt att anmäla, annars förminskas problemet och kriminella aktörer kan fortsätta utan risk.

Vad har du för tips till andra byggföretag?

– Gör en riskanalys innan bygget sätter igång och rådfråga gärna en säkerhetsleverantör. Det är bättre att vidta skyddsåtgärder innan stölden sker än efteråt, annars blir det en dubbel kostnad. Håll ordning och reda på arbetsplatsen. Upprätta en förteckning över serie/tillverkningsnummer för maskiner och verktyg, det underlättar vid polisanmälan och ökar möjligheterna att återfå stöldgodset. Överväg även DNA-märkning. Förvara verktyg i ett bevakat, exempelvis genom rörelsedetektor eller kamera, och larmat utrymme efter arbetstid. Säkerhetssamverkan kan vara effektivt när flera entreprenader pågår samtidigt inom ett begränsat område. Då kan man till exempel dela på kostnaderna för ronderande väktare. Sist men inte minst: polisanmäl alla stölder!

Vad kan Sveriges Byggindustrier göra?

– Informera och utbilda för att öka kompetensen och säkerhetsmedvetandet i byggbranschen. Samverka med polisen och andra berörda myndigheter, till exempel i arbetet mot internationella stöldligor. Jag rekommenderar också ett ökat utbyte med andra branschorganisationer såsom Svensk Handel. De har bland annat tagit fram verktyg för att underlätta polisanmälan, det hade varit bra med något liknande i byggbranschen för att belysa stöldproblematiken.

Fakta:

Sveriges Byggindustrier föreslår följande åtgärder för att minska stölderna:

  • Polisen behöver tillräckliga resurser och tydliga direktiv att uthålligt verka mot de internationella stöldligorna.
  • Utförsel av stöldgods bör klassas som smuggelbrott vilket skulle ge tullen befogenhet att ingripa mot ligorna.
  • Det behövs strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset. Tekniska hjälpmedel som kameror, avancerad röntgenutrustning och utrustning som spårar illegala störsändare kan bidra till ökad upptäcktsrisk.
  • Den straffskärpning för inbrottsstöld som har diskuterats i åratal måste slutligen genomföras.
  • Skadestånd bör regelmässigt krävas in från dömda gärningsmän även när tillgångarna finns i utlandet.
  • Åklagare och domstolar behöver bli bättre på att bedöma om enskilda stölder är del av organiserad brottslighet. En särskild åklagare bör tillsättas för att bygga upp kompetens om de internationella stöldligornas tillvägagångssätt.
  • Det behövs även en förbättrad samordning på EU-nivå, främst genom Europol, för att varaktigt slå undan benen för de internationella stöldligorna.