Så vässar bygg och fastighet riktlinjerna för avfallshantering | Byggföretagen

Så vässar bygg och fastighet riktlinjerna för avfallshantering

Hallå där! Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som tagit fram nya riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering i bygg- och fastighetssektorn.

Publicerad:

Vad innebär riktlinjerna?

Riktlinjerna är bygg- och fastighetssektorns gemensamma kunskapsunderlag om resurseffektiv hantering av material och produkter. Det ger basnivån för god hantering och ett gemensamt språk för kravställande och uppföljning.

Vilka organisationer står bakom initiativet?

Egentligen hela bygg- och fastighetssektorn men den här gången väljer ett antal organisationer att även underteckna avsiktsförklaringen för att ge kraft i genomförande och bred användning av materialet. Vi som undertecknar är: Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Hur fortskrider arbetet med att implementera riktlinjerna? 

Nu ska vi gemensamt informera om att uppdateringen är gjord så att alla inser nyttan för både miljö, klimat och ekonomi. Nästa steg är att vi samlar alla aktörer för samarbete kring användning och brett genomförande av de förändringar som behövs. Tydliga krav och tydlig uppföljning ger konkurrensneutralitet i upphandlingar och fortsatt utveckling av seriöst ansvarstagande. Att förtydliga de gemensamma ståndpunkterna är bara början – nu ska vi bli fler som ”Walks the Talk”.