Det här gör vi i Almedalen i år | Byggföretagen

Det här gör vi i Almedalen i år

Under Almedalsveckan samlas Sveriges politiker, opinionsbildare och tongivande journalister på en och samma plats. Men för första gången på flera år tycks intresset för veckan nu minska något. Sveriges Byggindustrier är en av de organistioner som dragit ned på närvaron. Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, berättar mer.

Publicerad:

Hur ser Sveriges Byggindustriers deltagande under Almedalsveckan ut? 

Vi kommer att ha en handfull personer på plats, men har dragit ner vårt engagemang rejält. Vill man verkligen göra ett avtryck i Almedalen kostar det alldeles för mycket. Vi gör därför bedömningen att vi använder våra medlemmars pengar bäst genom att fokusera vårt opinionsbildningsarbete till årets övriga 51 veckor. Därför är också vår enda öppna aktivitet i år söndagens Byggmingel som vi arrangerar tillsammans med en rad andra aktörer i byggbranschen, säger Tanja Rasmusson. 

Vilka programpunkter/seminarier kommer ni att medverka i? 

Vi kommer att delta i ett antal intressanta seminarier, arrangerade av olika aktörer, både i byggbranschen och utanför. Fokus ligger på bostadskrisen och hur vi kan sänka trösklarna till den första bostaden för dem som saknar kapital, kontakter eller kötid. Vi deltar också i samtal om nya stambanor – och inte minst i diskussioner om en mer jämställd samhällsbyggnadssektor.

Vilka frågor inom bygg/samhällsbyggnad tror ni det blir mest fokus på?

Det är ett stort fokus på bostadsbristen, framför allt för unga. Men det pratas också mycket om hållbarhet. Här har Färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045 som vi ansvarar för en nyckelroll. Vi har kommit en bit på vägen. Nu måste vi samverka genom hela värdekedjan för att lyckas ända fram, säger Tanja Rasmusson.