”Det ska vara lätt att göra rätt i hållbarhetsarbetet.” | Byggföretagen

”Det ska vara lätt att göra rätt i hållbarhetsarbetet.”

Nu arrangerar Sveriges Byggindustrier det första referensgruppsmötet i projektet som tar fram en vägledning för mätning och uppföljning av klimat- och miljöutsläpp. Hallå där! Emil Flodin, projektledare, som den 13 juni välkomnar deltagare från hela värdekedjan.

Publicerad:

Vad är syftet med projektet?

Det ska vara lätt att göra rätt! Syftet är att alla företag inom bygg- och anläggning ska få bättre koll på sina klimat- och miljöavtryck. Ambitionen är att utarbeta så konkreta råd som möjligt – oavsett förkunskapsnivå ska råden vara enkla att följa. Vi ser t ex ett ökat intresse för hållbarhetsredovisning bland våra små- och medelstora medlemsföretag.  

När ska vägledningen vara klar?

Projektet är sprunget ur det första delmålet i bygg- och anläggningssektorns färdplansarbete. Mellan 2020 och 2022 ska aktörer i bygg- och anläggningssektorn ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. Därför är deadline för vägledningen satt till januari 2020.

Vilka är dina förhoppningar på veckans workshop?

Sveriges Byggindustrier har tagit på sig uppgiften att implementera färdplanen. Deltagarna ska känna att de bidrar med kunskap och erfarenhet som är viktig för den fortsatta processen framåt. Varje sådan här träff bidrar till att vi kommer närmare slutmålet: En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045.