Nya lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Nya lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen

Den 1 juli 2019 träder nya lagar i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Generationsskiften i fåmansbolag underlättas

Det införs ett särskilt undantag för generationsskiften i fåmansföretag. Syftet är att likställa beskattningen vid en överlåtelse till närstående i ett generationsskifte med beskattningen vid en överlåtelse till en extern part. Vissa krav måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas.
Läs mer    

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb (ikraftträdande 1 augusti 2019)

Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar, och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli. Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.

Större frihet att bygga altaner

Det införs ett undantag från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. Kravet är att altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
Läs mer