Revidering av AB och ABT på väg i mål | Byggföretagen

Revidering av AB och ABT på väg i mål

Just nu pågår revideringen av branschens affärsavtal AB 04 och ABT 06. Revideringen har pågått sedan 2016. Sveriges Byggindustriers chefsjurist berättar här om arbetet med de nya affärsavtalen; som förväntas vara klara för lansering under 2020.

Publicerad:

Vad blir det för skillnader?

Några grundpelare i projektet har bl.a. varit fokus på kvalitetssäkring, effektiva arbetsmetoder och färre olämpliga avsteg. Men de kanske viktigaste förändringarna är ökad tydlighet runt våra kalkylregler, anpassning till mängdkontrakt samt en enklare hantering av alla förändringar som sker i projekten under produktionstiden. Dagens system är lite för krångligt. Det kommer bli en ny kapitelindelning. Dagens AB 04 har 136 paragrafer, och det nya dokumentet har i dagsläget 168; även om den siffran är ungefärlig för det är ”work in progress”. En stor del av förklaringen till detta är att de gamla kommentarstexterna fasats ur för att i många delar bli paragraftext.

Vad har varit största utmaningen?

En utmaning har varit att utforma avtalen så det fungerar för olika typer av projekt. Standardavtalen ska ju fungera för såväl nyproduktion av bostäder som renoverings- om- och tillbyggnadsprojekt, men även väg- och järnvägsprojekt samt installationsentreprenader m.m.. En annan utmaning är att skriva så alla förstår utan att tappa den juridiska stringensen. Affärsavtalen skrivs i första hand för brukarna ute i projekten men ska vara så klara, tydliga och juridiska hållbara så de tål en granskning vid tvist i allmän domstol eller skiljeförfarande. Avtalen ska också hålla i många år och även ta höjd för ändrade affärsmodeller och den ökade digitaliseringsgraden i samhället; exempelvis det ökade användandet av digitala informationsmodeller.

När lanseras de nya avtalen?

Vi har nu ett rejält skelett till nya AB med flera färdiga texter; men resan är inte slut än. Vi i BKK planerar för att skicka ut ett remissförslag senare i höst och om allt går vägen så räknar vi med att kunna publicera nya AB och ABT någon gång under 2020. Tanken är att nästkommande version av AMA AF som innehåller administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader; ska vara helt synkroniserade med nya AB-dokumenten. Arbetet med en ny AMA AF startas upp av Svensk Byggtjänst under hösten 2019.