Så får du fler ROT-jobb | Byggföretagen

Så får du fler ROT-jobb

Nu söker vi dig som vill vara med i ett nytt projekt som ska […]

Publicerad:

Nu söker vi dig som vill vara med i ett nytt projekt som ska göra det smidigare att sälja hantverkstjänster till privatpersoner. I ett första skede vill vi intervjua medlemsföretag i syfte att kartlägga en optimal byggprocess när man utför arbeten för privatpersoner. Vår förhoppning är att företagen som medverkar i projektet senare även också ska få möjlighet att ta sig an jobb genom projektet. 

Projektet syfte är att ta fram en optimal byggprocess som underlättar för alla parter. Vi vill ta fram effektiva processer tillsammans med er, som bl.a. underlättar det administrativa arbetet (offert/fakturering) och projekthanteringen och gör det vardagliga arbetet enklare. Vår målsättning är att detta på sikt kommer bidra till att försäljning av hantverkartjänster mot privatpersoner samt utförandet av arbetet blir mer lönsamt. 

Är du intresserad av att medverka i projektet? Och medlem i Sveriges Byggindustrier? Kontakta projektledaren Sandra Mobaraki.

Vägen till en optimal byggprocess
Projektet ”Enklare ROT-marknad” består av fem steg: 

  1. Genom intervjuer med medlemsföretag kartlägger vi utmaningarna som finns inom branschen idag samt vilka behov man har för en enklare ROT-marknad
  2. Projektet inleds under hösten genom en workshop där vi går igenom projektets bakgrund oh syfte. Därefter tar vi tillsammans fram ett utkast på den optimala byggprocessen
  3. Processen revideras utifrån feedback och synpunkter
  4. Urval av lämpliga byggprojekt för genomförande enligt den ”optimala byggprocessen”
  5. Byggprojekten påbörjas där man använder sig av processen som vi tagit fram tillsammans.
  6. Byggprojekten utvärderas. Vad hade vi kunnat göra bättre? Vad gick bra? Och vad bör man undvika framåt?
  7. Utifrån projekten kommer en optimal byggprocess att presenteras och redovisas, med en rekommendation på hur vi kan arbeta mer digitalt på ett smidigare sätt

Vi kommer använda oss utav det digitala verktyget CLING för att kunna digitalisera hela processen och se till att avtal, arbetsordrar och ÄTA-blanketter hanteras smidigt. För båda parter. 

För att säkerställa att allt fungerar smidigt kommer projektledaren Sandra Mobaraki att ha tät dialog med både hantverkare och kund.

En del av samarbetet med Byggsandra
Projektet ”Enklare ROT-marknad” är en del av Sveriges Byggindustriers samarbete med Sandra Mobaraki, även känd som Byggsandra, som presenterades tidigare i våras. Syftet med samarbetet är att göra det lättare för alla att anlita seriösa hantverkare. 

Sandra Mobaraki har efter att samarbetet inleddes tagit kontakt med olika företag, organisationer samt myndigheter för att få en tydligare bild av utmaningarna men även ta fram fokusområden för det fortsatta arbetet.