Så ska Sverige bli mindre attraktivt för stöldligorna | Byggföretagen

Så ska Sverige bli mindre attraktivt för stöldligorna

Inrikesminister Mikael Damberg (S) medger att för många byggföretag utsätts för brott. – Sverige måste bli ett mindre attraktivt mål för utländska brottsnätverk, menar Damberg.

Publicerad:

Antalet byggstölder ökar kraftigt. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, ökade inbrottsstölderna på byggarbetsplatser från 3 488 år 2013 till 5 584 förra året. Det innebär 2 096 fler stölder – en stegring med 60 procent på fem år. Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från svenska byggarbetsplatser. Värdet rör sig uppskattningsvis om mer än 2 miljarder kronor per år. 

Växande frustration hos företagen

Inbrotten är ett särskilt problem för små och medelstora företag. Miljardsvinnet har också fått riksdagsledamot Lars Beckman (M) att lämna in en skriftlig fråga till inrikesministern.

 – Vilka åtgärder avser statsrådet vidta i tjänsten för att vända den negativa utvecklingen i fråga om stölder på byggarbetsplatser? undrar Beckman.

Regeringen vill arbeta brottsförebyggande

Mikael Damberg svarar att regeringen i början av 2018 presenterade ett omfattande åtgärdspaket för att komma till rätta med stölderna.

– Regeringen har vidare gett Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av utländska brottsnätverk. Inom ramen för uppdraget ska också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen analysera om myndigheterna genom en närmare samverkan dem emellan kan försvåra för utländska stöldligor att begå brott i Sverige, skriver Damberg.

Sveriges Byggindustrier besöker riksdagen

Bakom varje stöld finns ett brottsoffer och ligornas framfart bidrar till försämrad trygghet och en urholkning av tilliten i samhället.

– Ligorna måste känna av att brott inte lönar sig. Det är inte svårare än så. Upptäcktsrisken måste öka och straffen bli mer kännbara, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

Onsdagen den 12 juni gästar en delegation från näringslivet riksdagen för att uppmärksamma miljardsvinnet och betydelsen av att ge Tullen ökad befogenhet att stoppa utförsel av stöldgods. Sveriges Byggindustrier representeras av Tanja Rasmusson. Bland övriga organisationer som ser stölder som ett växande problem finns Svensk Handel och Maskinentreprenörerna.

Länk till riksdagens hemsida