Smarta lösningar sänkte energiförbrukningen med 60 procent | Byggföretagen

Smarta lösningar sänkte energiförbrukningen med 60 procent

Projektet Grow Smarter i Valla Torg är ett femårigt EU-projekt som Stockholms stad deltar i med tolv smarta lösningar för en hållbart växande stad. Sveriges Byggindustrier besökte i veckan projektet Grow Smarter och fick svar på tre frågor om projektet.

Publicerad:

Vad är målet med Grow Smarter?

– Målet med EU-projektet Grow Smarter i Valla torg är att sänka energiförbrukningen med 60 procent, vilket har uppnåtts och mer därtill. Projektet kan vara en bra referens för kommande renoveringar av befintligt bestånd som miljonprogrammen, både för Stockholms hem och för andra fastighetsägare. En bra idé är att ta rygg på de tolv smarta lösningar som har testats i projektet. Utmaningen har varit att få alla lösningar att fungera ihop på ett optimalt sätt – i ett och samma hus, berättar Harry Montera, installationsstrateg på Skanska.

Varför deltar Stockholms stad i EU-projektet Grow Smarter?

– Stockholms stads målsättning med att delta i projektet är ett steg i att bli fossilfria år 2040. Så för oss innebär Grow Smarter en djupdykning in i framtidsproblematiken. Vi blickar framåt och ser vad staden som helhet behöver göra för att uppnå målet. Vi har testat tolv lösningar i miniatyrform här i Valla Torg i Årsta och utvärderar nu för att se om vi ska arbeta på ett annorlunda sätt. Vi jobbar bland annat med energieffektivisering genom att ta tillvara den spillvärme som finns och mobilitetsåtgärder där vi använder den befintliga infrastrukturen på ett smartare sätt, berättar Mika Hakosalo,  som leder implementeringen från Stockholms stad.

Kan ni redan nu se att Stockholm stad kommer att använda de lösningar som ni har testat? 

– Ja, smart belysning kommer vi att skala upp i några delar av Stockholm och spillvärmelösningen i datacentraler till fjärrvärmenätet är exempel på några lösningar som vi aktivt kommer att jobba med. Troligtvis även smart avfallshantering, lite beroende på hur stadens avfallshantering kommer att se ut i framtiden. Mobilitetslösningarna som elbilspool och cykelpool är andra exempel som vi dels vill ha kvar här i Årsta, men också vill skala upp till andra områden, säger Mika Hakosalo.