Regionala möten ska ge sundare konkurrens | Byggföretagen

Regionala möten ska ge sundare konkurrens

Under hösten äger nio regionala möten rum för att få fler att arbeta i riktning för en sund konkurrens. De regionala mötena är nästa steg i arbetet med den strategiska agendan för sund konkurrens som togs fram under våren i samarbete mellan bland andra Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Publicerad:

– Vid mötena kommer deltagarna att få med sig kunskap, verktyg och nätverk för att kunna driva frågan både i den egna verksamheten och tillsammans med andra aktörer i regionen. På det sättet blir vi fler som organiserar oss tillsammans för ordning och reda i alla led, säger projektledare Charlotte Wäreborn Schultz. 

Målgruppen för de regionala mötena är alla som arbetar i och omkring bygg- och anläggningssektorn. Det är exempelvis aktiva företag i sektorn, upphandlare och beställare, arbetsgivar-/branschorganisationer, arbetstagarorganisationer, myndigheter och övriga offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå, banker/kreditinstitut, försäkringsbolag samt utbildningsaktörer.

Det var 2018 som Sveriges Byggindustrier och Byggnads sökte och beviljades 1,3 miljoner kronor i statsbidrag av Arbetsmiljöverket. Statsbidraget användes bland annat till att genomföra över 200 lokala workshops med aktörer i och omkring byggbranschen. Tillsammans fick man svara på frågor om var branschen står idag och hur man vill att det ska vara när vi verkligen har lyckats uppnå sund konkurrens. Resultatet av workshopsen bildade grund för en strategisk agenda.

De regionala framdriftsmötena genomförs i bred samverkan mellan tolv bransch- och fackliga organisationer

Datum: 

2 okt Stockholm
6 nov Västerås
8 nov Umeå
11 nov Luleå
14 nov Sundsvall
18 nov Malmö
21 nov Linköping
22 nov Göteborg
6 dec Växjö