Skanska ställer krav på säkerhetsutbildning | Byggföretagen

Skanska ställer krav på säkerhets­utbildning

Som ett led i att öka säkerheten har Skanska beslutat att alla som arbetar på företagets byggarbetsplatser, inklusive underleverantörer och utländska medborgare, ska genomgå byggbranschens gemensamma säkerhetsutbildning, Safe Construction Training.

Publicerad:

Under 2018 omkom 50 personer i arbetsplatsolyckor. 14 av dessa inträffade på byggarbetsplatser.

– Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier. Att Skanska ställer krav på alla anställda, inklusive underentreprenörer och underleverantörer, oavsett nationalitet, är ett viktigt steg i vår strävan att skapa en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö.  

Safe Construction Training är en webbaserad och kostnadsfri säkerhetsutbildning. Kursen fungerar utmärkt som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i branschen, samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar. Webbutbildningen finns på svenska, engelska och polska. I september finns den tillgänglig på ytterligare åtta språk.

– Det byggs väldigt mycket i Sverige och det gör att många söker sig till branschen. För att nå ut till alla måste man jobba med branschstandarder, säger Gunnar Hagman, vd på Skanska.