Bostadsminister Per Bolund talar om grön finansiering | Byggföretagen

Bostadsminister Per Bolund talar om grön finansiering

Hallå där! Birgitta Govén, energiexpert, som den 8 oktober hälsar bostadsminister Per Bolund (MP) välkommen till Näringslivets hus, inom ramen för färdplansarbetet mot en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch 2045.

Publicerad:

Vad står på agendan under hösten?

– Nu börjar det verkligen hända saker inom färdplansarbetet – på riktigt. Vi kör igång två viktiga projekt; ett handlar om att ta fram en vägledning för att mäta och följa upp sina utsläpp och i det andra projektet ska vi ta fram en modell för hur en hållbar upphandling bör gå till. Det är verkligen ett stort intresse för båda projekten, representanter från hela värdekedjan medverkar i referensgrupperna. Den regionala förankringen fortsätter också – i november har vi två spännande träffar i Uppsala och Kosta där lokala företagare och kommuner är med och berättar om sitt arbete inom hållbart byggande.

Vilka lärdomar hoppas du att Per Bolund tar med sig från dagen?

– Vi hoppas att Bolund ser hur stort engagemanget är i bygg- och anläggningsbranschen för att arbeta mot ett hållbart byggande; att alla tar ett eget ansvar för att uppfylla målet om klimatneutralitet till 2045. Viljan och ambitionen i branschen är så stark att vi med säkerhet kommer lyckas. Jag hoppas att han också kommer inse möjligheterna för svenska företag att öka sin konkurrenskraft, både nationellt och internationellt, genom hög kompetens och stark innovationskraft inom hållbart byggande. Temat för seminariet den 8 oktober är grön finansiering. Förhoppningsvis tar Per Bolund med sig att just detta är en viktig del för att vi ska lyckas – och att han har ett ansvar för att försöka bidra politiskt för att öka incitamenten för grön finansiering.

Hur märks i branschen att färdsplansarbetet nu börjar gå från ord till handling?

– Det märks på att fler och fler företag vill gå med i färdplansarbetet. Vi märker också en tydligt iver från företagen som vill delta aktivt i alla pågående projekt. Det innebär att man tycker det är viktigt att vi försöker lösa hindren för hållbart byggande och öppna upp för alla möjligheter som finns i framtiden. Vi märker också att det pågår otroligt många projekt i branschen som alla syftar till att hitta lösningar för det hållbara byggande – här tror jag att det är oerhört viktigt att vi samverkar och drar nytta av varandras erfarenheter.