Datum spikat för nya Byggkonjunkturen | Byggföretagen

Datum spikat för nya Bygg­konjunkturen

Hallå där! Johan Deremar, prognosansvarig, som lägger sista handen på Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport inför lanseringen i oktober.

Publicerad:

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi. Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. 

Några tendenser som är särskilt tydliga?

Av naturliga skäl vill vi inte avslöja för mycket om den kommande rapporten i dagsläget. Men en tendens är att det inte finns några tydliga tecken för en återhämtning inom bostadsbyggandet. 

Vilket datum kommer konjunkturrapporten vara färdig?

Rapporten publiceras den 23 oktober. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa vilka tendenser vi ser för byggmarknaden framöver.