Klimatdeklarationer banar väg för hållbart byggande | Byggföretagen

Klimatdeklarationer banar väg för hållbart byggande

Regeringen inför krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Beslutet tas emot positivt av både Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier och Charlotte Casserfelt, kvalitetschef på medlemsföretaget Åke Sundvall AB.

Publicerad:

– Klimatdeklarationer är en viktig del av färdplansarbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningsbransch 2045. Att få koll på hur mycket koldioxid en byggnad släpper ut under livscykeln är en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas nolla i bygg- och anläggning, säger Birgitta Govén.

Affärsmässig nytta

Syftet med deklarationerna är att den som investerar i en nyproducerad bostad på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på vilken klimatpåverkan byggprocessen haft.

– Det gynnar de i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar, säger bostadsminister Per Bolund (MP), i en skriftlig kommentar.

Att minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft är två delar av samma mynt är något som får medhåll bland Sveriges Byggindustriers medlemsföretag.

– “What gets measured gets managed”. Ju mer man vet om sin verksamhet, desto enklare blir det att fatta kloka beslut, säger Charlotte Casserfelt, kvalitetschef på Åke Sundvall AB.

Casserfelt menar att det sannolikt blir ett enkelt och rättvist sätt för fastighetsägaren att kommunicera sin byggnads klimatprestanda.

– Unga som ännu inte flyttat hemifrån kommer förmodligen att se det som en hygienfaktor när de ska skaffa ett eget hem i framtiden, säger Charlotte Casserfelt.

Bygg- och anläggningsbranschen går före

Bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Det gör färdplanen till en bärande del av hela landets klimatambitioner

– Hållbart byggande handlar om ett helhetstänk från planering och projektering till val av material samt hur byggnaden uppförs, används och rivs. Nu får vi ett bra verktyg i och med att lagkravet på klimatdeklarationer införs, avslutar Birgitta Govén.

För att genomföra åtgärderna som krävs för att införa klimatdeklarationer på ett så effektivt sätt som möjligt tillförs Boverket 10 miljoner årligen fram till 2022. Kravet på klimatdeklarationer gäller vid uppförande av byggnader från och med den 1 januari 2022.