Kvinnliga nätverk skapar gemenskap i byggbranschen | Byggföretagen

Kvinnliga nätverk skapar gemenskap i byggbranschen

Cecilia Johansson, lokalchef för Sveriges Byggindustrier i Linköping, startade igång ett kvinnligt nätverk 2015 för att göra det lättare för kvinnliga medarbetare i medlemsföretagen att nätverka, utbyta erfarenheter, stärka varandra och öka kontaktnätet.

Publicerad:

Varför behövs kvinnliga nätverk inom byggbranschen?

– Många kvinnor känner sig ganska ensamma ute på företagen, där man ofta är ensam kvinna. Nätverket blir då en ventil där man kan diskutera olika frågor som man kanske inte tar upp med manliga kollegor. Det handlar inte om att man känner sig orättvist behandlad på något sätt, tvärtom, de allra flesta jag träffar trivs väldigt bra i byggbranschen. Det handlar mer om att utbyta erfarenheter och skapa gemenskap.

”Alla är väldigt positiva till branschen och tycker att det är väldigt roligt att få vara en del av den. Det känns extra roligt att dom lyfter det positiva med att vara kvinna i byggbranschen då vi ofta får höra det motsatta.”

Hur kan en nätverksträff se ut?

– Vi träffas några gånger om året och träffarna kan se lite olika ut. Ibland bjuder vi i in en extern föreläsare  och ibland åker vi ut på ett studiebesök.På senaste träffen fick deltagarna lyssna på tre kvinnor som ingår i nätverket som berättade om deras ”resor” i byggbranschen. Det var otroligt uppskattat av åhörarna och på denna träff hade vi även kvinnliga studenter med som läser till byggingenjörer på Linköpings universitet

Sveriges Byggindustrier samordnar kvinnliga nätverk runt om i hela landet. Kontakta Kristina Melander för mer information.