Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0 | Byggföretagen

Nytt supportavtal ska hjälpa medlems­företag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen.

Publicerad:

För att öka användarvänligheten har Byggföretagen tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Varför är det bra med ett supportavtal? 

– Lösenverktyget skapar ett gemensamt statistikunderlag för parterna. Statistiken är viktig utifrån genomsnittsstatistik i branschen samt de nivåer såsom fast del och utbetalningsnivåer som de centrala parterna kommer fram till och redovisar varje år. Verktyget ska också förenkla förhandlingarna, avstämningarna och utbetalning av lön.  Inrapportering av uppgifter måste ske enkelt och snabbt så att våra medlemsföretag kan fokusera på sina kärnverksamheter.

Lexicons supportfunktion blir ett viktigt hjälpmedel när någon stöter på problem.

Kan Lexicon bistå i allt?

– I princip ja. Lexicon bistår våra medlemmar i alla frågor som gäller handhavande av systemet. Det kan till exempel handla om hur ett medlemsföretag ska lägga in timmar eller hur man bör lista olika lönetyper, men det kan också handla om olika behörigheter inom företaget, exempelvis administratör, arbetsplatsanmälan eller avstämningsansvariga. Det viktigaste är att våra medlemmar får hjälp och återkoppling på deras frågor och funderingar.

När kickar avtalet igång?

– Måndag den 23 september. Lexicon kommer att utbilda personal för att i möjligaste mån säkerställa att det alltid finns någon på plats för att hantera företagens frågor. Se nedan för kontaktuppgifter till supporten.

Fakta supportavtal:

Byggföretagens medlemmar kan kontakta supporten via telefon 08-441 54 34 och/eller e-post support@lexicon.se

Supporten är öppen vardagar mellan 08:15 – 17:00. Dag före helgdag och klämdagar stängt.

Lexicon svarar normalt på dessa frågor under pågående samtal/vändande mail.

I speciella fall behöver Lexicon analysera problemet noggrannare och kan då lösa frågan först inom 24 timmar. Om frågan är av en sådan art att det är uppenbart för Lexicon att svar inte kommer att kunna ges inom 24 timmar, alternativt handlar om ett område som inte omfattas av detta avtal, skall detta meddelas till Byggföretagen Service inom den avtalade tidsperioden.