Snabbanalys av höstbudgeten: ”Det politiska läget är osäkert” | Byggföretagen

Snabbanalys av höstbudgeten: ”Det politiska läget är osäkert”

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, som gör en första snabbanalys av regeringens budgetproposition för 2020 och hur den påverkar bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Vad är bra med budgeten?

Det är bra att Boverket ges resurser för att effektivisera arbetet med klimatdeklarationer vid nyproduktion. Hållbar tillväxt är prioriterat för Sveriges Byggindustrier. Generellt sett är Sveriges Byggindustrier ingen vän av det återinförda investeringsstödet eftersom det skapar ryckighet på marknaden. Däremot ser vi positivt på att det återinförda stödet villkoras med en viss andel sociala kontrakt. Det kommer hjälpa dem som står längst från bostadsmarknaden.

Vilka reformer tycker du saknas?

Vi saknar fortfarande de breda bostadspolitiska reformerna med ett helhetsgrepp på fastighetsavgift, ränteavdrag och så vidare. Samtalen om höghastighetsbanor går också alldeles för långsamt. Synd, eftersom statens ekonomi är god och det behövs satsningar på infrastruktur för att driva på konjunkturen.

Hur bedömer du att det politiska året kommer att utvecklas?

Det politiska läget är osäkert, vilket påverkar investeringsviljan och konjunkturen negativt. Brexit och handelskriget mellan USA och Kina kommer påverka svensk ekonomi även framöver. Arbetet med Januariavtalets 73-punktsprogram fortsätter och kommer sannolikt att ge resultat – men tyvärr blockerar det andra, nödvändiga reformer som behövs för att rusta Sverige för en växande befolkning.