”Spännande, inspirerande och roligt att leda SME-utskottet” | Byggföretagen

”Spännande, inspirerande och roligt att leda SME-utskottet”

Jonas Steen, vd i F O Peterson & Söner Byggnads AB i Göteborg, är ny ordförande för Sveriges Byggindustriers SME-utskott. Här berättar Jonas Steen hur han ser på uppdraget och vad hans hjärtefråga är.

Publicerad:

Hur ser du på ditt uppdrag som ordförande för Sveriges Byggindustriers SME-utskott?

– Det ska bli spännande, inspirerande och roligt att få förtroendet att leda arbetet i SME utskottet.

Vilken är den viktigaste frågan för små- och medelstora byggföretag just nu?

– Det är viktigt att alla medlemmar i Sveriges Byggindustrier, stor som liten, känner att vi är en organisation som företräder dem i branschfrågor. I just SME- utskottet kan vi driva de frågor som berör just små och medelstora företag. Det kan gälla ex arbetsrätten, skattefrågor eller konsumenttjänstlagen.

Har du själv någon hjärtefråga som du vill driva?

– Jag skulle bli glad om fler SME-företag utnyttjade de resurser som finns inom Sveriges Byggindustrier både lokalt och centralt. Jag skall också försöka bygga upp ett nätverk där man byter erfarenheter mellan regionerna, mellan de lokala SME-utskotten, säger Jonas Steen.