Sveriges Byggindustrier: Bra att budgeten fokuserar på hållbar tillväxt | Byggföretagen

Sveriges Byggindustrier: Bra att budgeten fokuserar på hållbar tillväxt

- Det är bra att budgeten ger Boverket resurser för att effektivisera arbetet med klimatdeklarationer vid nyproduktion. Hållbar tillväxt är prioriterat för Sveriges Byggindustrier, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef.

Publicerad:

Rasmusson fortsätter:

– Däremot saknar vi fortfarande ett bostadspolitiskt helhetsgrepp på fastighetsavgift, ränteavdrag och så vidare. Samtalen om höghastighetsbanor går också alldeles för långsamt.

Det politiska läget bedömer hon som osäkert.

– Arbetet med Januariavtalet blockerar andra, nödvändiga reformer, avslutar Tanja Rasmusson.

Regeringen avser att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader från och med 1 januari 2022. Boverket tillförs 10 miljoner kronor årligen fram till 2022 för att genomföra åtgärder som krävs för att göra detta.