Tema Säkerhetskultur på årets arbetsmiljökonferens | Byggföretagen

Tema Säkerhetskultur på årets arbetsmiljökonferens

Den 25 september håller Sveriges Byggindustrier sin årliga arbetsmiljökonferens på Arlanda flygplats. Årets tema är Säkerhetskultur. Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare i Syd, svarar på 3 snabba:

Publicerad:

Vad menas med säkerhetskultur?

– Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som genom sitt ledarskap kan lägga grunden till en bra säker­hetskultur genom att bestämma och visa vilka attityder och beteenden som ska gälla på en arbetsplats.

Hur skapas en god säkerhetskultur?

– För att skapa en god säkerhetskultur är det avgörande att samtliga chefer och medarbetare engagerar sig och har fokus på säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Det är också viktigt att rutiner för säkerhetsarbetet är dokumenterade och väl kända för alla och att det finns ett system för att rapportera och utreda tillbud och olyckor.

Hur kan våra medlemmar förbättra säkerhetskulturen på sina arbetsplatser?

– Ett första steg är givetvis att närvara på arbetsmiljökonferensen. Det blir är ett bra tillfälle för våra medlemsföretag att diskutera hur var och en kan bidra till en bättre säkerhetskultur och därmed även till en säkrare arbetsplats. Under eftermiddagens workshop kommer vi att ta upp några av de viktigaste faktorerna för en god säkerhetskultur. Dessa faktorer hoppas vi att företagen tar med sig hem och fortsätter arbeta med på hemmaplan.