Amorteringskrav ger 7 800 färre bostäder per år | Byggföretagen

Amorteringskrav ger 7 800 färre bostäder per år

Kreditrestriktioner i form av amorteringskrav och bankernas skärpta kvar att leva på kalkyler förklarar åtminstone halva fallet i bostadsbyggandet sedan 2017. – Ett minskat årligt byggande med minst 7 800 bostäder är allvarligt. Momsintäkterna från bostadsbyggandet blir årligen 4,6 miljarder kronor lägre. Det är ett tappat reformutrymme som kunde ha använts till fler sjuksköterskor, lärare och poliser, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier.

Kreditrestriktionerna leder till högre sparande och fallande bostadsinvesteringar. Det påverkar hela samhällsekonomin negativt. På tio års sikt innebär restriktionerna en BNP-nivå som är 2,3 procent lägre än vad den annars varit. Finansinspektionen har tidigare gjort beräkningar som visar att skyddet från ett skuldkvotstak är runt 0,8 procent mindre fall i BNP vid en kris.

– Försäkringspremien mot hushållens skuldsättning är alltså större än skadan. Därför måste de skärpta amorteringskraven ses över, säger Anna Broman.

Sveriges Byggindustrier lanserar under fredagen rapporten Var det värt det? Kreditrestriktionernas effekter på ekonomisk tillväxt.

Dokument