Byggkonjunkturen: 20 000 färre bostäder per år än behovet | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen: 20 000 färre bostäder per år än behovet

Det går fortsatt trögt för bostadsbyggandet. Enligt Sveriges Byggindustriers nya konjunkturprognos påbörjas 41 000 bostäder under 2020. – Det skiljer mer än 20 000 bostäder per år mellan vad som byggs och vad Boverket menar behöver byggas, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Publicerad:

Störst tapp i bostadsbyggandet sker i Stockholm där investeringarna i bostäder sjunker med 27 procent under perioden 2018-2020.

– Nu behövs smörjmedel från politiken för att hålla i gång Stockholm som tillväxtmotor. Bostadskrisen i Stockholm är allvarlig för hela Sveriges tillväxt. Tre av fyra nya bostäder behöver tillkomma i storstadsregionerna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Det minskade bostadsbyggandet gör att antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen blir 7 000 färre 2020 jämfört med 2019. Samtidigt är behovet av specialistyrken som till exempel järnvägstekniker fortsatt stort.

 – Bristen på rätt utbildad arbetskraft skapar matchningsproblem när bostadsbyggandet viker. Därför behöver arbetsmarknadens parter bedriva en ansvarsfull avtalsrörelse under 2020 för att säkra jobben, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

De offentliga anläggningsinvesteringarna ökar med tre procent 2019 och sex procent 2020. Däremot slutar det offentliga lokalbyggandet att växa under nästa år till följd av kommunernas mer ansträngda ekonomi.

 – Starka anläggningsinvesteringar lyckas inte fullt ut kompensera fallet i bostadsbyggandet. De totala bygginvesteringarna minskar både 2019 och 2020 – senast en tvåårig nedgång inträffade var 2008 och 2009 i samband med finanskrisen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.