Inför avtalsrörelsen 2020: ”Vi har en konstruktiv dialog” | Byggföretagen

Inför avtalsrörelsen 2020: ”Vi har en konstruktiv dialog”

Under 2020 ska 485 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda i Sverige omförhandlas. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, svarar på 3 snabba frågor inför avtalsrörelsen 2020.

Publicerad:

Vilka kollektivavtal förhandlar Byggföretagen?

– Vi förhandlar tre kollektivavtal med fem fackförbund. Våra avtal är Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet och Väg- och Banavtalet. Tillsammans berör de cirka 350 000 människor i byggsektorn.

Finns det risk att avtalsrörelsen 2020 blir stökig?

 – Om det blir en stökig avtalsrörelse beror det inte på att Byggföretagen och våra avtalsparter har ett dåligt samtalsklimat emellan. Vi har en konstruktiv dialog där vi gemensamt försöker lösa många frågor i arbetsgrupper och liknande.

Vad anser du om debatten kring hur lönebildningen ska styras?

– Industrinormeringsmodellen har funnits sedan 1997. Den fungerar bra för Sverige, ett land som är väldigt exportberoende. Normeringen har gett reallöneökningar där alla som arbetar har fått det bättre. Vi ser inget tydligt alternativ som skulle kunna vara bättre.