Nu finns riktlinjerna för avfallshantering på engelska | Byggföretagen

Nu finns riktlinjerna för avfallshantering på engelska

Riktlinjerna är bygg- och fastighetssektorns gemensamma kunskapsunderlag om resurseffektiv hantering av material och produkter.

Publicerad:

– Riktlinjerna ger basnivån för god hantering och ett gemensamt språk för kravställande och uppföljning, säger Marianne Hedberg, miljöexpert.

Tydliga krav och tydlig uppföljning ger konkurrensneutralitet i upphandlingar och fortsatt utveckling av seriöst ansvarstagande.

– Att förtydliga de gemensamma ståndpunkterna är bara början – vi ska bli fler som ”walks the talk”, säger Marianne Hedberg.