På plats i Bryssel | Byggföretagen

På plats i Bryssel

Under hösten är Sveriges Byggindustriers Carina Utterström Mace på plats i Bryssel för att jobba för medlemsföretagen. - Vi är på plats för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och se till att lön och andra anställningsvillkor också i fortsättningen bestäms av fackförbund och arbetsgivarorganisationer tillsammans.

Publicerad:

Här berättar hon om vad som varit fokus de första veckorna i Bryssel.

”Allt och inget händer just nu. Vi har en ny sammansättning i Europaparlamentet sedan EU-valet i maj, med många nya svenska parlamentariker. Vi har också en ny kommission och kommissionsordförande som har presenterat en ny agenda för Europa. Agendan sätter inriktningen på de frågor som EU kommer att ägna sig åt de närmaste fem åren.

Fokus i agendan ligger framförallt på vad som kallas the ”European Green Deal” och ett klimatneutralt Europa 2050, och innefattar allt från klimatneutralitet, miljö, hållbar finansiering, skattefrågor, biologisk mångfald, en nollvision om föroreningar till transporter.

Här är ett bra exempel på där EU-samarbetet kan bidra till att vi också når en av branschens målsättningar – att ställa om till en långsiktigt hållbar produktion. Ännu finns inga konkreta förslag på hur EU:s klimatneutralitet ska uppnås. Parallellt med kommissionens initiativ fortgår vårt arbete med färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Vi är på plats för att se till att de båda initiativen samverkar och går i samma riktning.

I agendan för kommissionens politiska prioriteringar lyfts också genomförandet av den europeiska socialpolitiken. Det här rör frågor som berör arbetsmarknadsområdet och där vår svenska modell riskerar att bli sidsteppad. Vi vet bl.a. att kommissionen inom 100 dagar kommer att lägga fram ett ramverk för europeiska minimilöner och förslag på ett europeiskt försörjningsstöd. 

Vi är på plats för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och se till att lön och andra anställningsvillkor också i fortsättningen bestäms av fackförbund och arbetsgivarorganisationer tillsammans.”

Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig som nu är stationerad till Bryssel.