Rekordinvesteringar i norra Sverige | Byggföretagen

Rekord­investeringar i norra Sverige

Det byggs mer än på länge i Norrland. De kommande 5 åren beräknas totala bygginvesteringarna till närmare 150 miljarder. Det som sticker ut är ökningen av stora bygg- och anläggningsprojekt. Det handlar bland annat om nya sjukhus, ny järnväg, investeringar i traditionell industri, helt nya och världsledande industrisatsningar och nya vindkraftsparker.

Publicerad:

– Det här måste vara något slags rekord och det visar att Norr och Västerbotten är mycket heta områden att investera i, för flera olika typer av branscher och industrier, säger Erik Ranängen som är lokal chef för Sveriges Byggindustrier i Luleå.

 Vad är förklaringen till att det byggs så mycket lokaler och anläggningar?

– Flera av projekten har det gemensamt att de är en del av den gröna omställningen. När det gäller Northvolts etablering i Skellefteå så lade man fabriken där för att Skellefteå kraft kunde leverera fossilfri energi. Även Norrbotniabanan och vindkraftsparkerna är exempel på projekt som ska göra Sverige grönare, säger Christer Johansson som är Sveriges Byggindustriers lokala chef för Västerbotten.

 Vad innebär det här för byggföretagen?

– För byggföretagen innebär det här att man har väldigt mycket jobb framöver, inte minst på infrastruktursidan och industri säger Christer Johansson.

Vad finns det för hinder?

– Den stora utmaningen är kompetensförsörjning. Det finns inte tillräckligt mycket utbildad personal för att göra alla projekt. Fler måste inse vilken framtidsbransch det här är, säger Erik Ranängen.

Exempel på projekt 2019-2024 (Bygginvesteringar i miljarder inom parentes)

 • Vindkraftspark Markbygden Piteå 1 100 vindkraftsverk (6,0)
 • Stadsomvandling Gällivare (4,5)
 • Stadsomvandling Kiruna (2,5)
 • Northvolt Skellefteå. Industri, batterifabrik (3,0)
 • Malmporten, Luleå hamn Muddring av farled & ombyggnad av hamn (3,0)
 • Väg 395, Kaunisvaara-Pitkäjärvi. Ombyggnation av sexton mil väg mellan gruvan i Kaunisvaara och Svappavara (2,3)
 • Norrland Universitetssjukhus Umeå (2,0)
 • Vindkraftverk i Västerbotten fram till 2022 (2,0)
 • Norrbotniabanan (Västerbotten-Norrbotten) Etapp ett Umeå-Dåva (1,7. Tot. ca 30)
 • E10 Norrbotten Mötesfri väg (1,6)
 • Västra länken Umeå. Sista delen i ringleden. Väg och broar (1,4)
 • Facebook 2018-2022Byggnation av serverhall nr tre i Luleå (1,2)
 • Kulturhus Skellefteå Nytt kulturhus och hotell (1,1)
 • SCA Obbola (Umeå) industri (1,0)
 • Hotell Umeå Diös (1,0)
 • Östra station Umeå, kontor och bostäder (1,0)

Till det kommer många andra intressanta projekt med bland annat investeringar i Malmbanan och rymdsatsningar i Esrange Kiruna. Stora investeringar även i hamnarna i Umeå och Skellefteå och Komatsu Forest bygger ny fabrik i Umeå. Nya områden för bostäder behöver komma igång. Behoven är stora samtidigt som det komplexa läget för bostadsbyggandet påverkar.