Sveriges första Säkerhetspark för byggbranschen invigd | Byggföretagen

Sveriges första Säkerhetspark för byggbranschen invigd

Sveriges första gemensamma Säkerhetspark för byggbranschen invigdes idag, måndag den 7 oktober vid Arlanda flygplats i Stockholm. - Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier. Säkerhetsparken blir ett viktigt verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker byggbransch, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Publicerad:

89e0d343-6317-44e4-80a7-b5c42be38077.JPG

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Idag finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov. 

– Säkerhetsparken är en efterlängtad samlingsplats för branschen, där vi tillsammans övar, tränar och vidareutvecklar säkerhetsmedvetandet. En stor del av säkerheten sitter i det egna beteendet och att praktiskt träna på säkerhet vet vi är betydelsefullt. Jag ser också fram emot att här kunna testa hur vi med digitala hjälpmedel kan öka säkerheten, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar’n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till projektet.

– Denna första Säkerhetspark i Sverige är ett bra exempel på ett projekt där vi i branschen tillsammans tar krafttag för säkrare arbetsplatser. Genom att många aktörer drar åt samma håll kan vi skapa ordning och reda i branschen. Enbart i Peab är vi 15.000 medarbetare och vi har högsta fokus på att alla ska komma hem oskadda från jobbet, säger Jesper Göransson, VD Peab.

Göransson får medhåll från flera av sina branschkollegor. 

– Säkerhetsparken är efterlängtad. Här kommer hela byggbranschen kunna träna för en säkrare och mera hälsosam vardag, säger Lars Jonson, Vice President Health and Safety, Skanska instämmer.

– Det var en självklarhet för oss på Erlandsson Bygg att delta i arbetet med att bygga upp Sveriges första säkerhetspark och att involvera yrkesarbetare, skyddsombud, tjänstemän och ledning i det arbetet. Genom våra tidigare räddningsövningar med simulerade olyckor har vi lärt oss att kunskap som vi har förvärvat genom träning och upplevelser inte glöms bort på samma sätt som kunskaper som förvärvats på det teoretiska sättet. Vi är övertygade om att säkerhetsparken leder till säkrare och tryggare arbetsplatser, säger Magnus Zetterlund, vice vd region Stockholm Erlandsson Bygg.

Ulrika Dolietis, vd på organisationen Håll Nollan, tror Säkerhetsparken får en viktig funktion i arbetet för noll olyckor: 

Den finaste gåvan man kan ge någon är att se till att de kommer hem oskadda och med hälsan i behåll varje dag. Att då ha tillgång till en park där man ges möjlighet att diskutera och byta erfarenheter kring vanliga risker i branschen är jag helt säker på kommer att bidra, säger Ulrika Dolietis, vd på organisationen Håll Nollan.

Catharina Elmsäter-Svärd, poängterar regeringens roll i arbetet för säkra arbetsplatser. Insatserna för att minska antalet olyckor får aldrig ta paus. Regeringen har välkomnat initiativet och jag hoppas att den nye arbetsmarknadsministern Eva Nordmark fortsätter på den inslagna vägen för en byggbransch fri från olyckor.