27 förslag från färdplanerna till regeringen för fossilfri konkurrenskraft | Byggföretagen

27 förslag från färdplanerna till regeringen för fossilfri konkurrenskraft

I måndags lämnades 27 punkter över till regeringen, baserat på 13 branschers färdplaner, däribland bygg- och anläggningsbranschen, för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, överlämnade sammanställningen till regeringen över de förslag i färdplanerna som han anser behöver prioriteras under mandatperioden.

Publicerad:

I samband med överlämnandet publicerades även en artikel i DN Debatt av Svante Axelsson där han lyfter Sveriges unika förutsättningar att bli världens första fossilfria välfärdsland. Han påpekar att vi har en berättelse och en vision om fossilfrihet att inspirera världen med och som kan ge oss den framtidstro vi, samhället och klimatet så väl behöver.

I debattartikeln nämner han särskilt att vi måste förändra definitionen av begreppet ”avfall” så att det går att återanvända bergkross, gammal betong och asfalt i stället för att forsla bort. Likaså lyfter han vikten av att införa en strategi för koldioxidinfångning, användning och lagring (en CCUS-strategi) för att möjliggöra för cementindustrin att bli klimatneutral.

I uppropet och sammanställningen punkt 9-12 finns bygg- och anläggningssektorn med som en aktiv aktör för att utveckla den hållbara samhällsbyggnationen:

  • Undanröja hindret för att vi ska kunna utveckla CCS (fånga CO2 och lagra den). Viktigt för att kunna producera klimatneutral cement i framtiden.
  • Möjliggöra minskad avfallsmängd och ökad cirkuläritet genom att utveckla avfallsdefinitioner och regler för klassning av avfall genom tydligare myndighetsvägledning.
  • Krav på en klimatkalkyl i ett tidigt skede som en fortsättning på lagkravet på en klimatdeklaration.
  • Ta fram en nationell databas för klimat- och emissionsdata.

– Fossilfritt Sveriges tanke är att lägga fokus på 27 viktiga punkter från de 13 färdplanerna för att snabba på omställningen till fossilfri konkurrenskraft. För vår del innebär det att det blir extra politiskt fokus på några av de punkter som finns med i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn, som vi tycker är viktiga, säger Birgitta Govén, energiexpert, BI.