Byggindustrin: Enda branschen där kvinnliga chefer tjänar mer än männen | Byggföretagen

Byggindustrin: Enda branschen där kvinnliga chefer tjänar mer än männen

Byggindustrin är den enda branschen där kvinnliga chefer har högre lön än sina manliga chefskollegor. Kvinnorna i privat sektor tjänar hela sex procent mer, enligt statistik från SCB. - Ansträngningarna för att bredda rekryteringen har gett resultat, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Publicerad:

6ad374f5-7d72-4515-894d-1d6cebf1e325.png

Totalt finns det drygt 1 400 kvinnliga chefer i byggbranschen. Det motsvarar nio procent av cheferna i branschen. 

– Andelen kvinnliga chefer i byggbranschen kan bli ännu högre. Det finns en plats för alla som vill vara med och bygga framtidens samhälle, säger Elin Kebert. 

Enligt SCB:s undersökning har byggbranschen även den näst yngsta åldern på kvinnliga chefer inom privat sektor. Snittåldern är 43 år.