”Ett enormt stort intresse” | Byggföretagen

”Ett enormt stort intresse”

Under hösten äger nio regionala möten rum för att få fler att arbeta i riktning för en sund konkurrens. De regionala mötena är nästa steg i arbetet med den strategiska agendan för sund konkurrens som togs fram under våren i samarbete mellan bland andra Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Publicerad:

Projektledare Charlotte Wäreborn Schultz svarar halvvägs in i seminarieserien på frågor om hur det gått. 

Hur stort har intresset varit?

– Vi är halvvägs med de regionala framdriftsmötena nu och intresset från olika regionala och lokala aktörer är mycket stort. Inte minst roligt är de engagerade och konstruktiva samtalen med många konkreta idéer och initiativ.

Vem är det som kommer?

– Det är en bra mix av deltagare som representerar bygg- och anläggningsentreprenörer, fackligt engagerade, myndigheter, privata och offentliga beställare/byggherrar.  

Vad väcker mötena för reaktioner hos deltagarna?

– Det finns ett enormt stort intresse för att öka kunskapen och medvetenheten inom det här området. Deltagarna uppskattar nätverkandet, erfarenhetsutbytet och perspektiven från många olika parter. Många lyfter fram komplexiteten men också den breda samsynen kring utmaningarna. Samverkan med andra, vikten av uppföljning i alla led och att sprida goda exempel lyfts också fram vid de regionala mötena.

Vad händer sedan?   

– När de regionala mötena är klara kommer vi att sammanställa resultatet när det gäller samtalen om risker och initiativ i den egna regionen. Detta blir inspel till regionala aktiviteter och åtgärder men också en grund för att gå vidare på nationell nivå.

– Under våren kommer vi bland annat att arrangera en nationell resultatkonferens om sund konkurrens för att lyfta fram allt som pågår inom det här området.

Datum:

2 okt Stockholm
6 nov Västerås
8 nov Umeå
11 nov Luleå
14 nov Sundsvall
18 nov Malmö
21 nov Linköping
22 nov Göteborg
6 dec Växjö