Nu ska återanvändningen av rivningsavfall förbättras | Byggföretagen

Nu ska återanvändningen av rivningsavfall förbättras

Sveriges Byggindustrier genomför tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt för att öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll. Nu skickas en enkät ut till hantverkare och byggentreprenörer.

Publicerad:

– Vi måste nå fler små- och medelstora företag. Dels för att få inspel på vad som behövs för att underlätta återanvändningen. Dels för att öka kunskapen om vilka hinder som finns i dag, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Sveriges Byggindustrier.

Hushållens bygg- och rivningsavfall behöver troligen sorteras bättre. Därför fokuserar på material som ofta finns tillgängliga på återvinningscentraler och som huvudsakligen kommer från hushållens renoveringsarbeten.

– Det krävs medvetenhet om vilka krav man bör ställa när en byggentreprenör anlitas för mindre ombyggnationer och renovering, säger Marianne Hedberg.

 Projektet Resursbank: Öka återanvändningen av bygg- och rivningsavfall från hushåll finansieras delvis av Vinnova och pågår fram till augusti 2020.

Här hittar ni enkäten