Så kan byggherren bidra till hållbar tillväxt | Byggföretagen

Så kan byggherren bidra till hållbar tillväxt

Hur matchas byggherrens roll med behovet att bygga fossilfritt och hållbart? Det diskuteras när Sveriges Byggindustrier energiexpert Birgitta Govén är värd för ett seminarium med deltagare från hela samhällsbyggnadssektorn.

Publicerad:

– Vem ansvarar för vad? Byggprocessen är komplicerad och för att säkerställa att vi bygger rätt är det oerhört viktigt att vi har en tydlig rollfördelning genom hela kedjan, säger Birgitta Govén.

I dag agerar många byggherrar främst som affärsutvecklare. Det innebär att byggherren inte längre står för utförandet av nästan allt i kedjan. Samtidigt har upphandlingarna blivit mer regelstyrda. Därför krävs en tydlig ansvarsfördelning.

– Förhoppningsvis får vi en intressant diskussion om byggherrens roll. Tillsammans har samhällsbyggnadssektorn goda möjligheter att verka för hållbar tillväxt och sund konkurrens, säger Birgitta Govén.

Seminariet hålls i Näringslivets hus den 14 november. Medverkar gör bland andra Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna.