Så kan EU bidra till kompetensförsörjningen | Byggföretagen

Så kan EU bidra till kompetens­försörjningen

I veckan anordnade Sveriges Byggindustrier ett seminarium på temat ”Building Europe - Future of Work in Construction” i Europaparlamentet tillsammans med EU-parlamentarikern Abir Al- Sahlani (C, RENEW). Vi hade bland annat bjudit in representanter från kommissionen, vår europeiska organisation FIEC, Camilla Fredman Svensson, Head of Public Affairs Skanska Group, och Nils Karlson vd och forskare Ratio som talare. Vår vd Catharina Elmsäter-Svärd deltog också i panelen.

Publicerad:

– Bakgrunden till seminariet var att vi ville lyfta att en rörlig arbetsmarknad är central för att komma till rätta med kompetensförsörjningen. I det ligger bland annat att förenkla för människor med likvärdiga kvalifikationer att arbeta i andra EU-länder, så väl som att säkerställa att överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter i fråga om omställningar, vidareutbildning och rehabilitering fortsatt ska respekteras av EU, säger Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig.

I grunden är det samma slags arbeten som ska utföras på våra byggarbetsplatser i Europa och därför är det otillfredsställande att det råder olikheter bland kvalifikationskraven. Ett exempel är järnvägssystemet. Järnvägssystemet är i hög grad offentligt reglerat och därför borde det vara lösbart att säkerställa att kvalifikationskrav som inte enbart är nationellt likvärdiga, också fungerar mellan EU:s länder.

– Men här finns stora problem med rörligheten. Idag kan en järnvägsarbetare i ett land endast anlägga spår upp till landsgränsen, och tillåts sedan inte fortsätta arbetet i det andra EU-landet, trots att regelverken styrs av det offentliga, säger Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning. 

Läs mer om seminariet och om hur EU kan bidra till att nå byggbranschens målsättningar.