Så skapar vi förändring | Byggföretagen

Så skapar vi förändring

#metoo satte igång en lavin av aktiviteter inom byggbranschen. För att vara en ännu mer inkluderande bransch för alla behöver vi gå från ord till handling och ändra våra beteenden. Arbetet med att få bort machokulturen är både ett sätt att uppnå en bättre arbetsmiljö – och en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personer.

Publicerad:

Arbetsgrupp vill skapa förändring

Efter flera workshops på temat #sistaspikenikistan bildade region öst inom Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening en arbetsgrupp. Här sitter personer med olika yrkesroller från medlemsföretag av olika storlekar och även skolrepresentanter.

 – Alla inom branschen måste hjälpas åt att föda branschen. Det är viktigt att företagen bygger upp ett gott rykte, och en stor del i det är att ha rätt beteende som välkomnar alla, säger Pernilla Aronsson, vd på Helpman.

– Kvinnliga nätverk i all ära, men jag tror det är manliga nätverk som behövs, för det är där förändringsarbetet måste börja. Det är männen som i första hand sitter på makten att förändra dessa strukturer. Så många män mår dåligt idag på grund av alla de helt orimliga krav och normer som en man förväntas leva upp till. Män är förlorare i en machokultur för att den får dem att må dåligt. Och när män mår dåligt drabbar det andra. Alltså finns det bara förlorare i en machokultur. Så vi alla har allt att vinna på jämställdhet, säger Clara Norlin, biträdande rektor på Praktiska gymnasiet i Uppsala.

Förändringsagenter ska ändra beteenden

Arbetsgruppen såg snabbt synergieffekter mellan skola och arbetsliv och håller just nu på att dra igång ett pilotprojekt. Här ska en skolklass och ett företag gå igenom en process för att ta sig från nuläge till önskat läge, vilket innebär att de både utvecklas och blir förändringsagenter.

– Det krävs ett stort mod att i vardagen våga säga ifrån, men vi vill uppmana alla att göra det. Problemet när det gäller jämställdhet är att många män är rädda för att något ska tas ifrån dem, men det är tvärtom, vi ska ge dem något. Vi måste visa att jämställdhet är något som alla tjänar på, säger Clara Norlin.

Tillsammans med Behaviour Design Group kommer grupperna gå igenom olika steg, var för sig men även gemensamt. Genom pilotprojektet hoppas arbetsgruppen kunna presentera en process i tillvägagångssätt för andra företag och skolor som vill nå beteendeförändringar.