Två år sedan #sistaspikenikistan | Byggföretagen

Två år sedan #sistaspikenikistan

Idag är det två år sedan #sistaspikenikistan, metoo-uppropet för kvinnor inom byggbranschen, startades av träarbetaren Emmelie Renlund och arkitekten Cajsa Winge. Efter bara en vecka hade deras Facebook-grupp 13 000 medlemmar och totalt samlades cirka 5 000 underskrifter och 200 vittnesmål in från kvinnor i byggsektorn.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor om hur hon uppfattar att uppropet har påverkat byggbranschen:

Kan du se att arbetsmiljön i byggbranschens har förändrats sedan #metoo-uppropet startades?

– Många bra initiativ togs i samband med att #sistaspikenikistan startades och tas fortfarande, men vi är långt ifrån nöjda. I och med #metoo har det blivit lättare att prata om sexuella trakasserier och de problem som finns, men jag får regelbundet ta del av vittnesmål från kvinnor som återger händelser och situationer som är helt oacceptabla. Så länge trakasserier förekommer på våra arbetsplatser är vi inte klara. Arbetet måste fortgå.

Vilken typ av arbete måste göras?

– Trakasserier är inte en jämställdhetsfråga, utan en fråga om företagskultur. Vi jobbar för en sund, säker och attraktiv bransch och i det arbetet är det viktigt att ta i tu med gamla föreställningar om vad man förväntas tåla och vad en schysst arbetsmiljö innebär. Jargongen måste ses över på alla arbetsplatser, i samtliga branscher. Vi fortsätter därför att uppmana våra medlemmar till att ha nolltolerans mot trakasserier, att agera, dokumentera och polisanmäla. Behöver våra medlemmar stöd i det arbetet kan de vända sig till oss. Vi har experter inom arbetsrätt och arbetsmiljö som kan stötta när man som arbetsgivare står inför en jobbig situation.

Vad blir konsekvensen om frågan inte tas på allvar?

– Konsekvenserna leder till ohälsa på arbetsplatsen, att man går miste om affärsmöjligheter och får svårigheter att rekrytera. Arbetsmiljö är en rekryteringsfråga – det är inte attraktivt för någon att kliva in i en dålig arbetsmiljö med brist på mångfald och inkludering. Dagens unga väljer inte bara bransch och företag utan också chef – det dagliga ledarskapet på bygget påverkar beteendemönster.

– Det är även viktigt att understryka att det som händer i byggboden eller på konferensen inte stannar där utan snart är allmänt känt via sociala mediekanaler. Här avslöjas en organisations värdegrund och agerade direkt och är bara en googling bort för framtida arbetssökande.