Underlag röstfördelning inför kommande stämmor 2020 - svar önskas innan 20 december, 2019 - Verksamhetsfördelning utifrån lönesummor | Byggföretagen

Underlag röstfördelning inför kommande stämmor 2020 – svar önskas innan 20 december, 2019 – Verksamhetsfördelning utifrån lönesummor

Inför 2020 års lokala Byggföreningsstämmor har ni nu som medlemsföretag, med en total lönesumma […]

Publicerad:

Inför 2020 års lokala Byggföreningsstämmor har ni nu som medlemsföretag, med en total lönesumma som överstiger 30 MSEK, möjlighet att nyttja ert inflytande i er lokala Byggförening genom att fördela era lönesummor i förhållande till där er verksamhet bedrivs.  Detta ger er möjligheten att deltaga i den medlemsdemokratiska processen, bli invald på förtroendeposter och deltaga vid val av stämmoombud till Sveriges Byggindustriers förbundsstämma i maj 2020.

Medlemsföretag/koncern som har en lönesumma om 30 mkr eller mer ska verksamheten fördelas per Byggförening*. Detta under förutsättning att lönesumman på respektive byggförening uppgår till 10 mkr eller mer. Verksamhet i annan förening där lönesumman understiger 10 mkr sker ingen fördelning utan dessa tillfaller Byggförening där företaget/koncernen har sitt säte. Om ingen fördelning sker kommer alla lönesummor tillfalla den Byggförening där företaget/koncernen har sitt säte.

En koncern kan innehålla flera företag som tillsammans har lönesummor uppgående till minst 30 miljoner kronor. Med begreppet koncern avses företag som ingår i en koncern och är medlem i Sveriges Byggindustrier.

Sista dag att uppdatera fördelningen är 31 december 2019, dock ser vi helst att ni gör detta innan den 20 december 2019

Har ni frågor eller funderingar kring ovan vänligen kontakta Tomas Cadstedt på telefon 0708-599900.

Förteckning Byggföreningar:

Blekinge Byggförening
Bohus Norra Älvsborgs Byggförening
Byggförening Väst
Dalarna Byggförening
Gotlands Byggförening
Gävleborgs Byggförening
Hallands Byggförening
Jönköpings Byggförening
Kalmar Byggförening
Kronobergs Byggförening
Värmlands Byggförening
Västernorrlands Byggförening
Linköpings Byggförening
Malmö Lunds Byggförening
Nordvästra Skånes Byggförening
Norrbottens Byggförening
Norrköping Byggförening
Skaraborgs Byggförening
Stockholms Byggförening
Södermanland Byggförening
Upplands Byggförening
Västerbottens Byggförening
Västmanland Byggförening
Östersunds Byggförening
Örebro Byggförening
Byggföreningen Östra Skåne