Vinnare 2019: Nya Ostkustbanan | Byggföretagen

Vinnare 2019: Nya Ostkustbanan

För tredje året i rad delar Sveriges Byggindustrier ut priset Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland. Med priset vill vi uppmärksamma branschen och inspirera fler aktörer att arbeta för en attraktiv, sund och säker byggbransch. Priset tilldelas person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch i länet.

Publicerad:

Motiveringen:
Med en tydlig inriktning och målmedvetenhet har vinnaren, genom samverkan med såväl regionala som nationella intressenter, starkt bidragit till att sätta vår region på kartan. Vinnaren har visat på förutsättningar för tillväxt och inspirerat såväl politiker som allmänhet att tänka i nya banor. Hållbarhet och långsiktighet är nyckelord för vinnarteamet där kommuner och regioner längs Södra Norrlandskusten samverkar kring regionens viktigaste utvecklingsfråga

De tre finalisterna och nomineringarna:

Nya Ostkustbanan

Nya Ostkustbanan har genom intensivt påverkansarbete bidragit till att påskynda utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle-Härnösand. Regeringen anslog 1,7 miljarder extra till dubbelspårsutbyggnaden och utpekade sträckan som prioriterad i nästa planbeslut. Nya Ostkustbanan ägs av kommuner och regioner längs södra Norrlandskusten, genom bolaget samverkar de kring regionens viktigaste utvecklingsfråga.

Timråbo

Timråbo gav bostadsbyggandet i Timrå en nystart. Genom att våga satsa och visa vägen för andra aktörer har det kommunala bostadsbolaget ansvarsfullt och framgångsrikt visat att det finns framtidstro i kommunen. Timråbo är en uppskattad och kompetent kund till branschens leverantörer.

Diös

Fastighetsbolaget Diös är en viktig aktör i utvecklingen av Norrland och Sundsvall. De bygger och förvaltar fastigheter i Sundsvall och är en uppskattad kund till branschens leverantörer. Diös deltar på ett förtroendegivande sätt i den löpande debatten om hur vi på bästa sätt kan skapa en inspirerade och levande stadskärna i Sundsvall.