Cirkulär ekonomi i fokus på Fastighetsmässan | Byggföretagen

Cirkulär ekonomi i fokus på Fastighetsmässan

Hallå där! Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier, som kommer att tala om betydelsen av cirkulär ekonomi, vid Fastighetsmässan i Kista den 6 mars och på 5th Annual Decommissioning & Demolition Forum i Barcelona den 7-8 mars.

Publicerad:

Varför är cirkulär ekonomi så viktig?

Det manar till eftertanke om hur vi använder tillgängliga resurser och hur vi kan se till att det som inte förnyas inte förbrukas. Det handlar också om helhetstänk, att det ska vara sund ekonomi i både produktion och konsumtion.

Vad krävs för att uppnå ökat återbruk och återvinning inom byggindustrin? 

Ett nytt sätt att tänka kring material och produkter kräver samverkan i hela värdekedjan, från idé via byggande till användning och förvaltning. Vi behöver också ha bra kunskaper om de material som används och var i ett byggnadsverk de är använda – så att framtida rivning och återbruk eller återvinning blir effektiv och lönsam.

Vilken kunskap kan Sveriges Byggindustrier bistå med för att våra medlemsföretag ska bli ännu bättre i sitt miljöarbete?

Vi bidrar med kunskap och verktyg som ska göra det enkelt att göra rätt. BASTA, med flera system, för miljöbedömning av material och produkter. De branschgemensamma riktlinjerna för resurs och avfallshantering vid byggande lanseras i snart uppdaterad form. Vi erbjuder även vägledning för små och medelstora företag som vill göra hållbarhetsinventering och börja prioritera åtgärder för att bli mer effektiva. Därtill ansvarar Sveriges Byggindustrier för att implementera Färdplanen för en hållbar, fossilfri och resurseffektiv bygg- och anläggningssektor 2045.