Dykentreprenörerna gör grundjobbet | Byggföretagen

Dykentreprenörerna gör grundjobbet

Dykentreprenörer, myndigheter och medicinskt kunniga från hela Europa samlades i Båstad för att säkra ett enhetligt europeiskt regelsystem. Sverige har inte haft något dödsfall på 25 år, men i övriga Europa måste dödstalen ner.

Publicerad:

Deras arbete syns eller märks sällan ovan havsnivån. Desto större betydelse har undervattensarbetet vid broar, hamnar och infrastruktur i vatten. Dykarna är ett specialförbund av entreprenörer som jobbar i frontlinjen med att säkra byggen under vatten. I höstas hade de europeisk konferens i Båstad.

Hotel Skansen i Båstad, ligger en hård serve ifrån havet och bjuder scenisk utsikt över vattnet även en vindpinad och regnig höstdag. Men i konferensavdelningens korridorer en trappa ner pågår livliga diskussioner om tryck, teknik och olyckor på jobbet.

– Vi måste få ner dödstalen, säger Jörn Ryberg mångårig ordförande för DIB, Dykentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier.
Det är han som är värd för konferensen och även ordförande i styrelsen för EDTC, European Diving Tecnhology Committee.

Ett femtiotal företrädare för den europeiska paraplyorganisationen har samlats för en tvådagarskonferens för att diskutera implementering av nya hårdare regelverk.

– Vi gjorde en inventering under 2018 och det visade sig att en del länder inte har några regler alls för dykarna. Vi har jobbat med att ta fram ett enhetligt regelverk samt för att kunna skapa en sund konkurrens. Nu har vi samlats för att arbeta med implementeringen av det, säger Jörn Ryberg

Hittills i år har 27 dödsfall rapporterats, bara i Europa med sina runt 3000 certifierade dykentreprenörer, berättar Jörn. Det är siffra som skvallrar om vilka faror som finns i arbetet dykarna gör under vatten. Statistiken är alarmerande. Sedan år 2000 har i genomsnitt 42 dykare om året omkommit i arbetet.

Europa är inkonsekvent vad avser regeluppbyggnad för grundläggande säkerhets- och yrkeskompetenser. Dödstalen genomsyras dessvärre av att man gör uppdragen på ett sådant sätt, att det vid de flest tillfällen kunnat konstateras att grundläggande säkerhets- och utbildningsprinciper saknas.

– Här kan Sverige fungera om ett bra exempel på vad ett bra regelverk kan göra. Vi har inte haft någon olycka med dödlig utgång på 25 år, säger Roy Hanson, sekreterare i Dykentreprenörerna.

– ”Dykare” är inte ett yrke utan endast ett sätt att ta sig till jobbet. Det är den egentliga grunden till varför det sker så mycket olyckor. Det behövs en gedigen yrkeskunskap kring vad man gör, utvecklar Jörn Ryberg. Vi skriver snart 2020 och undervattensarbetet har för höga fatalitetssiffror i Europa.

Internationellt har det tidigare varit vanligt att dykentreprenörerna jobbat vid olje- och gasanläggningar. Arbetet har då skett under svåra förhållanden. Det har varit nödvändigt för utvecklingen av industrin att säkerheten förbättras drastiskt. Numera har off-shoreindustrin regelverk på plats och därför betydligt färre olyckor.

I dagsläget ligger fokus både internationellt och i Sverige på tunga infrastrukturprojekt. Typiska arbetsplatser kan vara hamnen i Göteborg eller Slussenbygget i Stockholm.

Uppdragen med infrastrukturprojekt är väldigt rörliga över Europa och då blir aktörerna som verkar på marknaden det också.

En av Konferensdeltagarna är Akin Toklu, läkare och professor i medicin vid Istanbul University. Han är specialiserad på dykmedicin och berättar om den viktiga roll som läkarna har inför och efter dykning.

Mer än en gång har han behandlat dykare med Hyperbar oxygenbehandling i speciella tryckkammare. Utan sådant stöd och nödvändigt regelverk utsätts dykentreprenörerna för svåra risker.

Den stora utmaningen för konferensdeltagarna och EDTC är att få de europeiska länderna att anta standarddokument med regler och direktiv för säkerhetsarbetet under vatten.

Deltagarna berättar om svårigheter de stöter på i respektive länder. Facket, myndigheter, arbetsgivare och beställare ska alla vara med och bestämma. Det är på sina håll tungrott. Inte minst vittnar en del deltagare om ministrar och myndigheter som inte vill ta till sig av expertkunskap som finns på området.

Innan konferensen är över har deltagarna enats om viktiga mål för kommande år, enligt Jörn Ryberg. De ska fortsätta implementeringsarbetet, utöka samarbetet med EU:s inspektörer och jobba för att införa EDTC:S regelverk hos den amerikanska motsvarigheten, OSCHA.

På det hela taget en lyckad konferens. De utländska gästerna hukar i höstmörkrets Sverige. En del längtar hem till värmen i söder. Men trots att de kommer från många olika länder har de lätt för att förstå varandra. Och det handlar inte bara om att alla är vältaliga i engelska. De delar också en gemensam passion för dykentreprenörskapet.