Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotavdrag | Byggföretagen

Krav på elektronisk betalning vid rut- och rotavdrag

Den 1 januari 2020 införs nytt ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag.

Publicerad:

– Syftet med kravet är att minska felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalts, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier. 

Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Till elektroniska betalningar räknas till exempel en betalning med kontokort, inbetalningskort, BankID eller Swish.