Nu ska enklare och färre detaljkrav ge ökat byggande | Byggföretagen

Nu ska enklare och färre detaljkrav ge ökat byggande

Boverket får i uppdrag av regeringen att göra en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Sveriges Byggindustrier välkomnar beskedet. "Vi måste rusta Sverige med fler bostäder för en växande befolkning", säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Publicerad:

Syftet med Boverkets uppdrag är att skapa ett förenklat regelverk som ökar bygg- och anläggningsbranschens möjligheter att ta fram nya innovativa lösningar.

– Vi behöver komma bort från detaljstyrning och ge våra medlemsföretag ökade möjligheter att hitta fler innovativa lösningar. Rätt genomfört kan reformerna gagna både branschen i sig och samhällsbygget i stort, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Behövs 640 000 nya bostäder

Enligt Boverket ska reglerna framöver innehålla betydligt färre detaljkrav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan stat och samhällsbyggnadssektorn. Därför kommer Boverket att samverka med olika aktörer i arbetet med att ta fram de nya byggreglerna.

-– Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Det här är starten på en resa där vi samverkar för att testa hur byggreglerna ska se ut, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Regelverket implementeras systematiskt

Sveriges Byggindustriers kommer att följa Boverkets uppdrag nära och vara med och bevaka implementeringen av det nya regelverket.

-– Det förändrade regelverket måste implementeras systematiskt. Därför krävs det att arbetet bedrivs tillsammans med branschens övriga aktörer och sakkunniga hos medlemsföretagen, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier.

Boverket inleder översynen med en genomgång av avsnitt 7 i Boverkets byggregler – Skydd mot buller. Avsnittet remissbehandlas under 2020. Övriga avsnitt har ännu ingen beslutad tidsplan.